uczestniczki konkursu wraz z członkami komisji konkursowej i Panem Starostą